लोक सेवा प्रश्नोत्तर

लोक सेवा प्रश्नोत्तर: सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन अवलम्बन गरिएका नवप्रर्तनशील कदमहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने क्रममा देखिएका प्रमुख समस्याहरूको समीक्षा गर्नुहोस् । Mention the innovative initiatives taken for effective public service delivery encountered in order to make it effective . 10 सेवा प्रभावकारिताको लागि नवप्रवर्तनशील कदम सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरण भनेको सार्वजनिक सेवाहरूलाई […]

Post a Comment

0 Comments