विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कसको भूमिका के?

विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कसको भूमिका के?
मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, नास्ट लगायतको भूमिका,
विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका समस्या चुनौती, सम्भावना, भविस्यमा गर्नुपर्ने कामको चिरफारको प्रयास

Post a Comment

0 Comments