प्रदेशहरुका साना र ठुला जिल्लाहरु :-

1)प्रदेश न 1:-
(सुत्र:- ताते मोते)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो-(ता)=ताप्लेजुङ
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(ते)=तेह्रथुम
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(मो)=मोरङ
 • जनसंख्याका संख्याका आधारमा सानो-(ते)=तेह्रथुम
2)प्रदेश न 2:-
(सुत्र:- सम सप)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो-(स)=सप्तरी
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(म)=महोत्तरी
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(स)=सर्लाही
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(प)=पर्सा
3)प्रदेश न 3:-
(सुत्र:- सिभ कार)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो-(सि)==सिन्धुपाल्चोक
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(भ)=भक्तपुर
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(का)=काठमाडौ
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(र)= रसुवा
4)प्रदेश न 4:-
(सुत्र:- गोप काम)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो -(गो)=गोरखा
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(प)= पर्बत
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(का)=कास्की
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(म)= मनाङ
5) प्रदेश न 5:-
(सुत्र:- दान रुरु)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो -(दा)=दाङ
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(न)=नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम)
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(रु)=रुपन्देही
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(रु)=रुकुम(पुर्व)
6) प्रदेश न 6:-
(सुत्र:- डोरु सुडो)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो-(डो)=डोल्पा
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(रु)=रुकुम(पश्चिम)
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(सु)=सुर्खेत
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(डो)=डोल्पा
7) प्रदेश न 7:-
(सुत्र:- बबै कैदा)

 • क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो-(ब)=बझाङ
 • क्षेत्रफलका आधारमा सानो-(बै)=बैतडी
 • जनसंख्याका आधारमा ठूलो-(कै)=कैलाली
 • जनसंख्याका आधारमा सानो-(दा)=दार्चुला

Post a Comment

0 Comments